Dr.Aysel AGAR
Uzmanlık Alanları: Su Kalitesi, Toprak Islahi
Telefon: 0312 3156560-155
Faks: 0 312 315 29 31
E-posta: ayselmuhsine.agar@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak, Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enst. Istanbul yolu No:32 Yenimahalle- Ankara