Fatma ÖZKAY
Uzmanlık Alanları:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Yazışma Adresi:

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Z.GÖKALP, I.TAS, Özkay.F, S.AKGÜL, 2011. Wastewater use in irrigation - Ankara case study. . African Journal of Agricultural Research, Vol. 6 (7), pp..
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
I.TAS, Z.GÖKALP, Özkay.F, Y.E.YILDIRIM, S.KODAL, M.TÜZÜN, S.AKGÜL, 2011. Tarimsal Sulamalarda Su Tasarrufu. , .
I.TAS, Özkay.F, Z.GÖKALP, Y.E.YILDIRIM, S.KODAL, M.TÜZÜN, S.AKGÜL, 2011. Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanimin Önemi. , .
I.TAS, Özkay.F, S.AKGÜL, 2011. Avrupa Birligi Su Çerçeve Direktifi Kapsaminda Sürdürülebilir Su Kalitesi Yönetimi. , .
Özkay.F, I.TAS, S.AKGÜL, 2010. The Evaluation Of Water Obtained From Different Waste Water Treatment Methods As To Irrigation Water Quality. International Sustainable Water And Wastewater Management Symposium . , .
I.TAS, B.YASAR, Özkay.F, S.Akgül, Z.GÖKALP, 2009. Waste Water Use in Irrigation -Ankara Case Study. International Conference on Plants & Environmental Pollution. , .
Özkay.F, , Tugba, ceren, 2008. Atik Su Bertarafinda Kullanilan Sulak Alanlarin Çevresel Etkileri Ve Sulamada Kullanim Olanaklari. , .