Dr. Sevinç MADENOGLU
Uzmanlık Alanları:
Telefon:
Faks:
E-posta:
Yazışma Adresi:

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
, , M.Sevinç, Avag.K, , , , 2012. Carbon Isotope Discrimination in Wheat Under Water Stress Conditions and Relationships with Crop Physiological Indices. , .
M.Akinci, Karabulut A.A., Madenoglu.S, 2004. Ankara-Güvenç Göleti su toplama havzasi sediment birikimi sorununu önleme amaçli fildöfer uygulama çalismalari ve sosyo-ekonomik degerlendirmesi (II). IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Karabulut A.A., M.Akinci, Madenoglu.S, 2004. Ankara-Güvenç gölet havzasi CBS destekli su erozyonu sediment korunumu çalismasi (I). IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Diğer Yayınlar
F.Eyüpoglu, K.Kalinbacak, Karabulut A.A., M.Usul, Madenoglu.S, S.Çizikçi (Kale), Gürdogan, G.Çaglayan, M.Pakdil, E.Atalay, 2004. Türkiye Büyük Millet Meclisi peyzaj alani topraklarinin verimlilik durumu. Teknik rapor, TBBM BASIMEVI.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Toprak Nemi ve Toprak Pürürzlülügünün Konumsal ve Zamansal Degisiminin Mikrodalga Uydu Görüntüleriyle Belirlenmesi ve izlenmesi. Toprak, Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arast. Enst. 150.000,00TL 31.12.2016 Lider TAGEM
Kimi Brassicaea Türlerinin Nikel ve Kadmiyum Biriktirme Özelliklerinin Belirlenmesi,. Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi 31.12.2009 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST