Dr. Dilek KAYA OZDOGAN
Uzmanlık Alanları: toprak mikrobiyolojisi, PGPR, mikrobiyal genetik
Telefon: 0312 3156560-220
Faks: 0312 3152931
E-posta: dilek.kayaozdogan@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü.Gayret Mah.Fatih sultan Mehmet Bulvari No:32 P.K.5 06172 Yenimahalle/Ankara