Dr. Suat AKGÜL
Uzmanlık Alanları: Erozyon, Toprak Muhafaza, Havza Bilimi, Cografik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algilama, Arazi Kullanim Planlamasi, Su Yönetimi
Telefon: 0312 3156560-200
Faks: 0312 315 29 31
E-posta: suat.akgul@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak, Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Gayret Mahallesi Istanbul Yolu Üzeri No: 32 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
ABD Colorado State University (Yüksek Lisans) Natural Resources Watershed Science 1.1.1999
Türkiye Ankara Üniversitesi (Lisans) Ziraat Fakültesi Tarimsal Yapilar ve Sulama Bölümü 1.1.1985
Türkiye Ankara Üniversitesi (Doktora) Fen Bilimleri Enstitüsü Tarimsal Yapilar ve Sulama A.B.D. 1.1.2009

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Ingilizce 0 83 0 0

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Tarim Orman ve Köyisleri Bakanligi Türkiye Ankara Yayin Dairesi Baskanligi Teknik Personel 1986-1993
Toprak ve Su Kaynaklari Ankara Arastirma Enstitüsü Türkiye Ankara Havza Yönetimi Arastirmaci 1993-2002
Toprak ve Su Kaynaklari Ankara Arastirma Enstitüsü Türkiye Ankara Havza Yönetimi Enstitü Müdür Yrd. 2002-2007
Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Türkiye Ankara Havza Yönetimi Enstitü Müdür Yrd. 2007-

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Z.GÖKALP, I.TAS, Özkay.F, S.AKGÜL, 2011. Wastewater use in irrigation - Ankara case study. . African Journal of Agricultural Research, Vol. 6 (7), pp..
O.DENGIZ, S.AKGÜL, 2005. Soil Erosion Risk Assessment of the Gölbasi Environmental Protection Area and Its Vicinity Using the CORINE Model. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Issue 6.
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
HC, S.AKGÜL, , 2013. Türkiye Büyük Toprak Gruplarinin Erozyona Duyarlilik "K" Faktörleri. Toprak Su Dergisi, Cilt 2 Sayi 1 (30-45).
S.AKGÜL, C.Hicrettin, , , , , 2007. Mogan Gölü Havzasinda DGCONA Metodu ile Erozyonun Belirlenmes. , III. Ulusal Su Mühendisligi, Sayfa:401-413, Gümüldür-Izmir, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
S.AKGÜL, Y.E.YILDIRIM, I.TAS, S.KODAL, 2014. Water Use Scenarios in Gediz Basin, Turkey. 22nd International Congress on Irrigation and Drainage. , .
I.TAS, Z.GÖKALP, Özkay.F, Y.E.YILDIRIM, S.KODAL, M.TÜZÜN, S.AKGÜL, 2011. Tarimsal Sulamalarda Su Tasarrufu. , .
I.TAS, Özkay.F, Z.GÖKALP, Y.E.YILDIRIM, S.KODAL, M.TÜZÜN, S.AKGÜL, 2011. Sürdürülebilir Su Yönetiminde Evsel Kullanimin Önemi. , .
I.TAS, Özkay.F, S.AKGÜL, 2011. Avrupa Birligi Su Çerçeve Direktifi Kapsaminda Sürdürülebilir Su Kalitesi Yönetimi. , .
Özkay.F, I.TAS, S.AKGÜL, 2010. The Evaluation Of Water Obtained From Different Waste Water Treatment Methods As To Irrigation Water Quality. International Sustainable Water And Wastewater Management Symposium . , .
I.TAS, B.YASAR, Özkay.F, S.Akgül, Z.GÖKALP, 2009. Waste Water Use in Irrigation -Ankara Case Study. International Conference on Plants & Environmental Pollution. , .
E.S.KÖKSAL, H.ÜSTÜN, A.ILBEYI, S.AKGÜL, 2006. Effect of different irrigation treatments on the spectral reflectance characteristic of green bean. International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture. . , .
O.DOGAN, , S.AKGÜL, N.KÜÇÜKÇAKAR, 2002. Bati Akdeniz Bölgesi Esen Çayi Akçay Alt Havzasi Erozyon Haritalamasinda Yeni Yaklasimlar. , .
Diğer Yayınlar
S.AKGÜL, I.TEKELI, , , H.G.BABAYIGIT, 2003. Uzaktan Algilama Ve Cografi Bilgi Sistemi Tekniklerini Erozyon Haritalama Metodolojisinde Kullanarak Mogan Gölü Havzasinin Erozyon Durumu Ve Havzada Alinacak Amenajman Tedbirlerinin Tespiti. , .
O.DOGAN, , S.AKGÜL, N.KÜÇÜKÇAKAR, 2000. Türkiye Büyük Toprak Gruplari (K) Faktörleri. , .
S.AKGÜL, , 1997. Natioanal Report of Turkey: Erosion Measurement In Çaybogazi Catchment South-Western Mediterranean Coastal Region, Priority Actions Programme Regional Activity Centre, Split, Croatia,. , .
S.AKGÜL, , 1997. National Reports on pilot mapping and measurement of rainfall- induced erosion processes in the Mediterranean coastal areas. National Report of Turkey, Erosion Mapping In Esen Basin South- Western Mediterranean Coastal Region. Priority Actions Programme Regional Activity Centre, Split, Croatia. , .
O.DOGAN, N.KÜÇÜKÇAKAR, , S.AKGÜL, N.SEVINÇ, Ö.DENLI, 1996. Orta Anadolu Iklim Kosullarinda Uygulanan Aralikli Basamak (Gradoni) Sekilerin Standartlari . , .

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
Hayman- Çatalkaya Havzasinda MUSLE ve RUSLE Yöntemi ile Toprak Kayiplarinin Tahmin Edilmesi . Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 31.12.2019 Lider TAGEM
Yeniçaga Gölünün Ötrofikasyona Neden Olan Fosfor Kaynak Alanlarinin Kütle Dengesi ve Fosfor Endeksi Yöntemleriyle Belirlenmesi. Izzet Baysal Üniversitesi 6.8.2014 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Orta Anadolu Iklim Kosullarinda Uygulanan Aralikli Basamak ( Gradoni) Sekilerin Standartlari Köy Hizmetleri Yayinlari, Genel Yayin No: 200 Rapor Yayin No: R-106, Ankara. Ankara Arastirma Enstitüsü Müdürlügü 800.000 10.8.1995 Yardımcı Araştırmacı TAGEM