Dr. Armagan KARABULUT ALOE
Uzmanlık Alanları: Hassas tarim uygulamalari, jeoistatistik, su kaynaklari yönetimi, CBS&uzaktan algilama teknikleri, mekansal modelleme, tarimsal-hidrolojik modelleme, mekansal ekosistem modellemesi
Telefon: 0312 3156560
Faks: 0312 3152931
E-posta: armagan.karabulut@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Gayret Mahallesi Istanbul Yolu Üzeri No: 32 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi (Doktora) Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Besleme ve Toprak A.B.D. 1.1.2010
Türkiye Hacettepe Üniversitesi (Yüksek Lisans) Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrojeoloji A.B.D. 1.1.1998
Türkiye Hacettepe Üniversitesi (Lisans) Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrojeoloji A.B.D. 1.1.1994

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
INGILIZCE 76 78 0 0
ITALYANCA 0 0 72 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Toprak Ilmi Dernegi Ankara 1.1.2006 Uye
ESP (Ecosystem Services Partnership) The Netherlands 1.1.2016 Uye
Hidrojeoloji Mühendisleri Dernegi Ankara 1.7.2000 Kurucu üye

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Türkiye Ankara Tarimsal Bilisim ve Mekanizasyon Bölümü Bölüm Baskani 2000-
Joint Research Center-Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES) Italya Ispra Water and Ecosystem Resources Unit Bilimsel Arastirmaci 2012-2015
Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management – Austrian Environment Agency Avusturya Viyana Nitrate Directive Group-Environment and Water Resources Management Konuk Arastirmaci 2009-2010
Joint Research Center-Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES) Italya Ispra Rural, Water and Ecosystem Resources Unit Konuk Arastirmaci 2007-2008
Hacettepe Üniversitesi Türkiye Ankara Hidrojeoloji Mühendisligi Bölümü Arastirma Görevlisi-Ögretim Asistani 1995-2000

YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Karabulut A.A., B.N. Egoh, D.Lanzanova, B.Grizzetti, G.Bidoglio, L.Pagliero, F.Bouraoui, A.Aloe, A.Reynaud, J.Maes, I.Vandecasteele, S.Mubareka, 2016. Mapping water provisioning services to support the ecosystem–water–food–energy nexus in the Danube river basin. Elsevier Ecosystem Services, 17.
Karabulut A.A., E.Crenna, S.Sala, 2016. A proposal for the integration of the Ecosystem-Water-Food-Land-Energy (EWFLE) nexus concept into the life cycle assessment: A Synthesis Matrix for food security . Elsevier Journal of Cleaner Production, Submitted.JCLEPRO-D-16-02997.
S.Kale, Karabulut A.A., F.Ergül, 2012. Predicting and mapping of groundwater salinity potential in irrigated agricultural lands. Journal of Food Agriculture and Environment, 10(3,4).
S.Kale, Karabulut A.A., F.Ergül, 2011. Evaluation of boron loading to soil profile for basin scale by using TETrans in irrigated areas. Scientific Research and Essays Academic Journals, Vol 6(24).
SCI, SSCI, AHCI indeksleri disinda taranan dergilerde yayinlanan makaleler
Karabulut A.A., I.ünver, 2012. Geostatistical modelling of some soil fertility parameters at an agricultural field formed on alluvial formation in Cukurova. Journal of Soil & Water , 1 (2): 67-7.
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karabulut A.A., I.Ünver, 2012. Spatial variability structure of selected soil fertility properties (N,P,K) at a farmer field in Çukurova alluvial delta. 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, oral presentation, proceedings book.
Karabulut A.A., I.ünver, 2011. Çukurova da bir tarim arazisinde bazi toprak özelliklerinin (OM, SOC, EC, pH) jeoistatistiksel modellemesi. 2nci Ulusal Toprak ve Su Kaynaklari Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Karabulut A.A., F.Bouraoui, 2011. Türkiye havzalarinda ilkim degisikliginin yagis-akis üzerindeki etkilerinin Mann-Kendal trend analizi ile belirlenmesi. 2nci Ulusal Toprak ve Su Kaynaklari Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
S.Kale, Karabulut A.A., F.Ergül, 2010. Kesikköprü Ovasi toprak ve yeraltisuyu bor kirlilik modellemesi. Inci Ulusal Toprak ve Su Kaynaklari Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
S.Kale, Karabulut A.A., F.Ergül, 2010. Determination of salt loading to soil profile and groundwater by GIS-based (1d Transport) Model-TetransGeo. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil health and Quality, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
I.Güçdemir, U.Türker, Karabulut A.A., Ç.Arcak, M.Usul, M.Bozkurt, 2008. Çukurova’da misir tariminda hassas tarim teknikleri kullanarak degisken oranli gübre uygulamasi . IV. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi, 116-125.
Karabulut A.A., G.Ibrahim, U.Türker, Ç.Arcak, 2008. A geostatistical investigation on spatial variability of soil phosphorus and wheat yield in semi-arid Central Anatolia . The 6th International Symposium AgroEnviron, oral presentation, proceedings book.
U.Türker, G.Ibrahim, Karabulut A.A., 2007. Small scale site specific variability influencing winter wheat yield in dry-land Central Anatolia. 6th European Congress of Precision Farming, oral presentation, proceedings book.
M.Akinci, Karabulut A.A., Madenoglu.S, 2004. Ankara-Güvenç Göleti su toplama havzasi sediment birikimi sorununu önleme amaçli fildöfer uygulama çalismalari ve sosyo-ekonomik degerlendirmesi (II). IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Karabulut A.A., M.Akinci, Madenoglu.S, 2004. Ankara-Güvenç gölet havzasi CBS destekli su erozyonu sediment korunumu çalismasi (I). IV. Ulusal Hidroloji Kongresi, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
U.Türker, G.Ibrahim, Karabulut A.A., 2003. Hassas tarim teknikleri kullanilarak alansal ürün verim degiskenligi üzerine bir arastirma. Tarim Makinalari Sempozyumu, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Karabulut A.A., A.Arikan, 2000. Integration of geographical information system (GIS) into distributed hydrological modeling. 2nd International Conference on GIS for Earth Science Applications-ICGESA, oral presentation, proceedings book.
Karabulut A.A., A.Arikan, L.Tezcan, 1999. CBS (cografi bilgi sistemleri) kullanilarak daginik parametreli hidrolojik model uygulamasi: Güvenç Havzasi (Ankara). 52. Türkiye Jeoloji Kurultayi , sözlü sunu-bildiriler kitabi.
Karabulut A.A., A.Arikan, 1998. Daginik parametreli hidrolojik bir model-(ModARMI), modelin kavramsal yapisi. II. Ulusal Hidrometeoroloji Sempozyumu, sözlü sunu, sözlü sunu, bildiriler kitabi.
Diğer Yayınlar
Karabulut A.A., F.Bouraoui, B.Grizzetti, G.Bidoglio, A.Pistocchi, 2014. Managing Nitrogen and Phosphorus loads to water bodies: Characterisation and solutions- Towards macro-regional integrated nutrient management. JRC Technical Report, Report EUR 26822 EN .
Karabulut A.A., U.Bay, 2011. Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti topraklari verimliligi cografi veritabani ve toprak verimlilik özelliklerinin (tN, aP, aK, EC, pH) tematik haritalari. Tematik haritalama, Cografi veritabani.
Karabulut A.A., I. Zieritz, S.Demir, H. Marent, H. Loishandl-Weisz, 2009. Türkiye yüzey ve yeraltisularinda nitrat dagilimi cografi veritabani ve tematik haritalari (2005-2008). Support for Setting up a national report in line with provisions of Article 10 and Annex V , AB Nitrat Direktifi.
F.Eyüpoglu, K.Kalinbacak, Karabulut A.A., M.Usul, Madenoglu.S, S.Çizikçi (Kale), Gürdogan, G.Çaglayan, M.Pakdil, E.Atalay, 2004. Türkiye Büyük Millet Meclisi peyzaj alani topraklarinin verimlilik durumu. Teknik rapor, TBBM BASIMEVI.
Ç.Arcak, U.mustafa, K.mehmet, Karabulut A.A., 2003. Atatürk Orman Çiftligi detayli toprak etüdü ve haritalamasi. Teknik rapor, KHGM-AOÇ Müdürlügü Teknik Yayini:3.
Karabulut A.A., 2002. Ankara ili toprak verimliligi (N, P, K, EC, pH) tematik haritalari ve cografi-veritabani. Tematik haritalama , cografi veritabani.

PROJE DENEYİMİ
Proje Adı Kurumu Bütçe Tarih Görev Proje Türü
1. Tuna (Danube) Havzasinda Tatli su Ekosistem Kaynaklarinin Ekosistem-Su-Gida-Enerji Baglarina (Nexus) Destek Amaçli Degerlendirilmesi ve Haritalanmasi. Joint Research Center-Institute for Environment and Sustainability (JRC-IES) 1.1.2014 Alt Proje Lideri AB Projesi
Türkiye’de Nitrat Direktifi’nin uygulanmasinin desteklenmesi ve Kapasite Güçlendirmesi. Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2012 Yardımcı Araştırmacı AB Projesi
Çukurova’da Alüviyal Bir Tarim Arazisinde Bazi Toprak Verimlilik Özelliklerinin Jeoistatistiksel Modellemesi. Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2010 Lider TAGEM
Çukurova’da Sulu Misir Tariminda Uydu ve Bilgi Teknolojileri Destekli Alana Özgü Degisken Oranli Gübre Uygulamasi ve Isletimi. Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2010 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Tarim Alanlarinda Toprak Verimlilik Özelliklerinin Jeoistatistiksel Modellemesi. Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2010 Lider Üniversite BAP
Hassas Tarim Teknikleri Kullanilarak Hububat Ekim Alanlarinda Verime Etki Eden Degiskenliklerin Belirlenmesi. Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2005 Yardımcı Araştırmacı TÜBİTAK - TÜBİTAK COST
Kesikköprü Köprüköy Ovasinda TETransGeo Modeli Kullanilarak Toprak Profilinde Biriken ve Yeraltisuyu Kirliligine Neden Olan Tuz ve Bor Kapsaminin Tahmini . Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü 1.1.2004 Yardımcı Araştırmacı TAGEM