Öznur YÜKSEL
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 315 65 60
Faks:
E-posta: ozur.yuksel@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: