Fahri KAYAALP
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 3156560-109
Faks: 0312 315 29 31
E-posta: fahri.kayaalp@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: