Veysi DINÇEL
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 3156560
Faks:
E-posta: veysi.dincel@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: