Nahide NARIN ÖGEN
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 3156560
Faks:
E-posta: nahide.narinogen@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisligi-Lisans 25.6.2012
Türkiye Ondokuz Mayis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisligi-Yüksek Lisans 9.8.2016
Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisligi-Doktora -

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Ingilizce 0 0 0 70

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ondokuz Mayis Üniversitesi Türkiye Samsun Kimya Mühendisligi Arastirma Görevlisi 2014-2019