Emre Can KAYA
Uzmanlık Alanları: Bitki Besleme, Gübreleme, Bitki Fizyolojisi
Telefon: 0312 3156560
Faks:
E-posta: emrecan.kaya@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dali 15.1.2015
Türkiye Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisligi/Toprak Alt Programi 20.6.2011

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Ingilizce 0 0 0 0

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Türkiye Ankara Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Arastirma Görevlisi 2012-2020