Emre KARMAZ
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 3156560-205
Faks:
E-posta: emre.karmaz@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak, Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Gayret Mahallesi Istanbul Yolu Üzeri No: 32 Yenimahalle / ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Kimya Ana Bilim Dali 28.3.2018
Türkiye Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 16.2.2010

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Ingilizce 0 0 0 85

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Türkiye Ankara Toprak ve Bitki Besleme Bölümü - Laboratuvar Bölümü Teknik Personel 2013 -
Aricilik Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Türkiye Ordu Gida Teknolojisi ve Apiterapi Teknik Personel 2011-2013

YAYINLAR
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Karmaz, E., Kurnaz Yetim, N., Hasanoglu Özkan, E., Sari, N., 2016. Pd(II) Iyonu Içeren Polimerin Hazirlanmasi ve Immobilize Asetilkolinesteraz Enziminin Optimum ve Kinetik Parametrelerinin Arastirilmasi. VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Ankara, TÜRKIYE.
Kurnaz Yetim, N., Hasanoglu Özkan, E., Karmaz, E., Sari, N., 2016. Double-Arm Schiff Bases-Tagged Nanomaterial; Synthesis and Acetylcholinesterase Immobilization. 3rd International Congress on Biosensors, Ankara, TURKEY.