Murat PEKER
Uzmanlık Alanları: Bitki Besleme, Kimyasal Gübreler, Kalite Yönetim Sistemleri
Telefon: 0312 3156560-112
Faks: 03123152931
E-posta: remzimurat.peker@tarimorman.gov.tr 
Yazışma Adresi: