Mehmet Fikret YILDIRIM
Uzmanlık Alanları:
Telefon: 0312 3156560-107
Faks: 0312 3152931
E-posta: fikret.yildirim@tarimorman.gov.tr
Yazışma Adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
T.C ANKARA ÜNIVERSITESI FEN FAKÜLTESI BIYOLOJI 25.6.1993