Oguz DEMIRKIRAN
Uzmanlık Alanları: Hidroloji, Hidrojeoloji, Hidrolojik Modeller, Batimetrik Çalismalar ve Sedimantasyon
Telefon: 0312 3156560
Faks: 03123152931
E-posta: oguz.demirkiran@tarim.gov.tr
Yazışma Adresi: Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Yenimahalle/ANKARA

EĞİTİM BİLGİLERİ
Ülke Üniversite Fakülte Enstitü Öğrenim Alanı Mezuniyet Yılı
Türkiye Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisligi 30.8.1986
Türkiye Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Y. Lisans) Jeoloji (Hidrojeoloji) Mühendisligi 14.3.2002

YABANCI DİL BİLGİLERİ
DİL KPDS ÜDS TEOFL YDS
Ingilizce 63 0 492 0

EĞİTİMLERİ
ADI YERİ TARİHİ ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR
Türkiye’de Küçük Kirsal Havzalarda Toprak ve Su Kaynaklarinin Sürdürülebilir Yönetimi Lincoln Universitesi, Yeni Zelanda 10.8.1996
Havza Yönetiminde UA ve CBS teknikleri Colorado State Üniversitesi, ABD 23.5.1998

AKADEMİK / MESLEKi DENEYİM
Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
Köy Hizmetleri Il Müdürlügü Türkiye Kars Etüt Proje Sube Müdürlügü Mühendis 1987-1992
Köy Hizmetleri Il Müdürlügü Türkiye Çankiri Etüt Proje Sube Müdürlügü Mühendis 1992-1193
Köy Hizmetleri Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Türkiye Ankara Havza Yönetimi Arastirmaci 1993-2007
Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Türkiye Ankara Iklim Degisikligi ve Havza Bölümü Arastirmaci 2007-2014
Toprak Gübre ve Su Kaynaklari Merkez Arastirma Enstitüsü Müdürlügü Türkiye Ankara Iklim Degisikligi ve Havza Bölümü Bölüm Baskani 20014-

YAYINLAR
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
S.AKGÜL, C.Hicrettin, , , , , 2007. Mogan Gölü Havzasinda DGCONA Metodu ile Erozyonun Belirlenmes. , III. Ulusal Su Mühendisligi, Sayfa:401-413, Gümüldür-Izmir, .
Hakemli Konferans/Sempozyumların Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
, HC, , , HC, , 2012. Comparison of Sediment Delivery Ratios in Güvenç Basin.. International Soil Science Congress on “ Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, .
, C.Hicrettin, C.Hicrettin, 2007. SWRRB Modelinin Yenimahalle- Güvenç Havzasinda Uygulanmasi, . V. Ulusal Hidroloji Kongresi, Sayfa 401-411, ODTU, Ankara, .
Diğer Yayınlar
S.AKGÜL, I.TEKELI, , , H.G.BABAYIGIT, 2003. Uzaktan Algilama Ve Cografi Bilgi Sistemi Tekniklerini Erozyon Haritalama Metodolojisinde Kullanarak Mogan Gölü Havzasinin Erozyon Durumu Ve Havzada Alinacak Amenajman Tedbirlerinin Tespiti. , .